Anmäl nytt service eller garantiärende

Service- eller garantiärende

För att kunna anmäla ett nytt service- eller garantiärende behöver vår servicepartner nedanstående information. Klicka på den röda knappen intill för att registrera ditt ärende eller ring direkt till Centralservice i Osby på tel  0479 - 130 48 och ha all information till hands.


Kundinformation:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Postnr
 • Ort
 • Mobil nr.
 • E-post


Produktinformation

 • Märke
 • Modell
 • Serienummer (numret finner du dels på baksidan, dels i vänster ugns nederkant bakom ugnsluckan)
 • Inköpsdatum
 • Inköpsställe
 • Kvitto
 • Felbeskrivning


Du slussas nu direkt över till Centralservice i Osbys egen hemsida, och de kommer att göra allt för att ge dig snabb och professionell hjälp.